Tilbud til fagfolk

TILBUD TIL FAGFOLK

Til professionelle indenfor daginstitutions området

Alle tilbud skræddersyes selvfølgelig og udarbejdes efter en konkret briefing. dvs. ud fra jeres konkrete behov.

  1. Oplæg til Pædagogiske dag.
  2. Oplæg til forældremøder.
  3. Supervision af pædagoger, i enkeltsager, med børn, med særlige udfordringer.

Jeg kan tilbyde min erfaring fra omkring 40 års arbejde med børn og deres familier, fra kommunale og amtslige regier, fra dengang der eksisterede amter. De sidste 10 år som privat praktiserende og ekstern social konsulent. Ring og lad os aftale nærmere.

1. Oplæg til Pædagogisk dag

Gennemgang af Gordon Neufeldts teorier, kombineret med Det nye børnesyn ang. barnets udvikling set i forhold til tilknytning, og seneste forskning inden for udviklingen af hjernen (og i forhold til Steiner pædagogikken, for dem der har det udgangspunkt). Og i forhold til en Psykoterapeutiske tilgang. Pædagogens rolle, i forhold til barnets udvikling gennem tilknytning, er her et centralt emne. Her får i som pædagoger mulighed for, at opleve at der er et reelt valg, når vi vælger arbejdsmetode. Det gælder også i arbejdet ang. konflikterne, i forhold til børn med særlige behov. Vi arbejder os ind i, hvilke valg vi må tage, som menneske, i hverdagens tumult. Her ser vi på muligheden for, at bevare den kærlige tilgang til barnet og undgå skærebrænderstemmen. Tidsramme mellem 2 – 3 timer. Jeg bruger mine erfaringer, gennem 30 – 40 år, inden for behandlingsområdet. Og vil kunne løfte jeres hverdag, der hvor I står som pædagoger, ved at dreje focus hen på de vigtige valg, der er i hverdagen.


2. Oplæg til forældremøder

Her gennemgår vi, hvordan forældrene kan blive mere hjælpsomme, i forhold til deres barns modningsproces og hvordan vi, kan forstå barnets situation. Mulighederne for, at få opmærksomheden vendt til en konstruktiv tilgang til forældrerollen, bliver grundigt behandlet. Tidsramme 1 – 1½ time. Jeg har stor erfaring med at stå med forældre både som grupper og som enkeltpersoner. Derfor vil jeg kunne tale bredt om emnet, i forhold til at de pågældende forældre, bliver inspireret, der hvor de står i nuet med deres børn.


3. Supervision af enkeltsager

Her bruger jeg mine mange årige erfaringer som familiebehandler. Jeg arbejder både med forståelsen af forældrenes rolle, pædagogernes rolle og hvad det er, barnet forsøger at fortælle os. Vi arbejder med, at løfte opgaven omkring barnet, ud af den stagnation, den kan være kommet ind i. Til glæde for barnet, pædagogerne og relationen til forældrene. Tidsramme: Så lang tid som møderne er berammet til. Dog max. 2½ time af gangen. Hvis barnet deltager, er tiden berammet til det som er gunstigt for barnet, at være med til. Maks. 1 time, oftere er det en god ide, at holde på ½ time. Derefter at, aftale for de voksne, et møde, på et andet tidspunkt, uden barnets tilstedeværelse. Vi taler ikke om barnet, når det er til stede, men med det, uden at tale om problemerne, men kun for at jeg kort kan se barnet i sammenhængen med forældrene eller pædagogerne. Af og til slapper børnene af, ved at vide at vi voksne endelig tager vores liv alvorligt og tager ansvar. Hvis ikke vi tager ansvaret, kan barnet ikke undgå at blive en aktør ind i noget som er alt for stort og alvorligt, til at det ansvar skal ligge hos barnet.
Ved parsamtaler, har jeg ofte oplevet, at når forældrene begyndte at tale sammen, om det der var problematisk for dem, så begyndte barnet at lege, spise eller sove, eller hvad der nu har været svært, for barnet, at få overskud/og frirum til.