Rådgivning til småbørnsforældre

Rådgivning til jer, der er forældre til små børn

Når det ikke går som forældre ønsker

Ofte bliver vi opfyldt af forvirring, frustration og modsatrettede følelser, når noget ikke går, som vi synes det skal, i vores roller som forældre.

Hos mig vil I blive mødt med empati og forståelse for, hvordan livet kan komme til at gå i hårdknude. Jeg hjælper jer med at komme til at føle tryghed, så I kan stå frem med det, der ligger jer på sinde – uanset hvordan det ser ud.

Ved første samtale sætter jeg mig grundig ind i jeres situation. Sammen finder vi ud af, hvordan jeres barn har det, og hvor det er I oplever, det går galt.

En af mine kompetencer er, at jeg er god til at lytte ind bag ved de ting, I fortæller mig. Jeg har rigtig mange års erfaring med at være behjælpelig med at finde ind til, hvad de egentlige problematikker går ud på.

Under vores første samtale, finder vi i fællesskab de arbejdspunkter, der giver mening i jeres konkrete situation

Det at blive forældre, vender af og til op og ned på hele livet. Vi kan støde på problematikker i parforholdet. Vi ser på, hvordan I kan blive de forældre, i ønsker at være og som giver jer mening. Måske mangler I, at kunne kommunikere, på en konstruktiv måde, så i kan være støttende for hinanden.

Der er mulighed for, at der bliver nogle sessions, hvor vi har arbejdspunkter, i den retning. Jeg gør gerne brug af mine mange års erfaringer som parterapeut og individuel terapeut. Hvis det giver mening for jer.

Her er der også mulighed for individuel rådgivning, hvis dine egne problematikker står i vejen for, at du kan blive den forældre, du ønsker at være.

Min vigtigste opgave er, at hjælpe jer så godt på vej i jeres forældreskab, som muligt. Med respekt for hvad i kommer med og med ønske om, at I får en god start på mange års glæde og kærlighed sammen med jeres barn/børn.