title-box

Virksomheder

Virksomheder

De færreste mennesker kan klare at føle sig pressede gennem længere tid. Det gælder både på hjemme- og arbejdsfronten.

Hver 4. dansker har indenfor de sidste 5 år henvendt sig til lægen med symptomer på stress.

Derfor giver det god mening for virksomheder, at investere i medarbejdernes familiemæssige og personlige trivsel, hvilket mange virksomheder lægger vægt på.

Lad dit firma få glæde af en trivselsrådgiver
De færreste HR afdelinger har resurser eller kompetencer til at vareretage opgaver, der vedrører den enkelte medarbejders personlige trivsel og her i gennem familielivet.Her er der mulighed for at trække på min ekspertise. Jeg kan tilknyttes virksomheden som ekstern trivselsrådgiver. Opgaven kan være, at varetage samtaler med den enkelte medarbejder vedr. familiemæssige udfordringer.

For eksempel specielle tilbud til spæd- og småbørnsfamilierne, som er særligt sårbare.

 • Det kan være bistand til en familie, som efter et barns fødsel oplever at der indtræder en fødselsdepression, eller anden sygdom som påvirker familien alvorligt.
 • Eller tilbud om bistand, til familier der oplever et barn blive født for tidligt.
  Se case om Idas for tidlige fødsel.

I begge disse tilfælde, kan der opstå alvorlige problemer i forhold til at bibeholde resurserne både i familien og på arbejdspladsen. Det kan i høj grad have indflydelse på den daglige håndtering af arbejdsopgaver. Der kan være tale om alvorlige følger for disse familier, hvis de ikke får hjælp til at håndtere de mange opgaver der presser sig på.

For en medarbejder der går i skilsmissetanker, kan det være kontruktivt at have en uvildig person at tale med.
I forbindelse med mange andre personlige og familiemæssige problematikker, vil jeg kunne være en hjælp for at få processen til at være konstruktiv for den enkelte medarbejder, og dermed også for virksomheden.

Fyraftensmøder
Jeg kan også inddrages som oplægsholder ved fyraftens-/inspirations møder, med temaer angående:

 • Værdierne i børnefamilierne
 • Arbejdsliv kontra familieliv; hvordan tilgodeser jeg bedst begge områder?
 • Hvad har børn brug for fra deres forældre?
 • Hvordan får jeg en god kontakt med mit barn, fra spæd til teenager?
 • Ligeværd i familien. Hvordan behandler vi alles ønsker, behov og meninger med samme interesse, uanset køn eller alder?
 • Integritet; hvordan opnår vi, at alle i familien føler, at deres fysiske og psykiske grænser bliver respekteret?
 • Autencitet; hvordan udtrykker jeg mig troværdigt og ægte, så jeg opnår en varm og nær kontakt med andre?
 • Ansvarlighed for fællesskabet kontra ansvarlighed for sig selv.
 • Fællesskab i forhold til pligter og opgaver for far, mor og børn.
 • Lederskab; hvordan tager jeg lederskabet på mig, som forælder.


Sideløbende vil der blive draget paralleller eller pointeret forskelle, mellem arbejdsliv og familieliv.