title-box

Terapi med børn og unge

Mit tilbud som terapeut for børn og unge

Se priser "her".

 

Børn og unge kan også mistrives

I den forbindelse ser vi tit, at barnet har faglige eller sociale vanskeligheder i skolen. Har problemer med mobning. Enten som den der er med til at mobbe, eller som den det går ud over. Har vanskeligheder ved at spise eller sove. Der er mange skænderier med forældrene og jalousi mellem søskende.

Fortrolighed og forståelse
Børn der ikke trives kan have brug for fortrolighed med en udenforstående voksen. En voksen der kan indgå i en relation uden forbehold. På den måde kan barnet få sat ord på sine tanker og følelser. Få hjælp til at forstå den situation som det befinder sig i og evt. få nogle andre måder at forstå sig selv og sin situation på.

Dannelse af identiteten
Mange unge bliver meget påvirkede af de mange indtryk og krav der er fra omverdenen i forhold til hvordan ”man” skal være. De unge er ved at danne deres egen identitet og derfor meget påvirkelige. De prøver sig frem og tager nogle attituder på sig for at prøve dem af. Ofte oplever de en indre frustration fordi ingen af de idealer de finder i samfundet, helt passer til lige netop dem. Så prøver man at ”hugge en hæl eller klippe en tå”, og stadig føles det forkert.

Forældrenes rolle
Mange forældre oplever at de mister kontakten med deres barn og ikke rigtig har fornemmelse for hvad de laver og hvordan de har det.
Det kan også være at forældrene har svært ved at tolke barnets signaler og barnet derfor føler sig misforstået. Det giver en stor ensomhedsfølelse hos den unge og det er meget vigtigt for den unge, igen at få oprettet kontakten og få snakket om hvor det gik galt og hvornår det går godt. Sådan at der er en gensidig forståelse mellem forældre og ung om at vi er vigtige for hinanden og vi bekymrer os om hinanden.


Min terapi behandling
Gennem mine terapi samtaler, hjælper jeg barnet eller den unge til at lære at forstå sig selv i forhold til omverdenen. Jeg hjælper barnet til at kunne mærke sig selv, det får hjælp til lære at udtrykke følelser og tanker, så det bliver forståeligt for de personer barnet er sammen med. Samtidigt øger barnet sin bevidsthed om sig selv og sin betydning. Det er vigtigt med forældrenes opbakning i denne proces og vi undersøger om den er til stede.
Ofte er barnet symptombærer for ubalancer i familien, hvis det er tilfældet er det vigtigt at forældrene træder til med interesse og villighed i forhold til at få rettet op på de ubalancer der måtte være.
Det kan også være at barnet og jeg bliver enige om, at vi skal snakke videre med mor og far, fordi barnet har brug for deres støtte, eller har brug for at bryde ud af den rolle som det har fået i familien.
Der kan være brug for samtaler med barnet eller den unge alene, fordi de har brug for et frirum, men det er vigtigt at pointere, at forældrene er de vigtigste personer i barnets liv og derfor arbejdes der også med hele familien.
Under samtalerne med børn anvender jeg tegne-/maleterapi.

Har I spørgsmål eller ønsker en tid er i velkomne til at ringe :

Hanne Isbak, Stormgade 9, 7100 Vejle, tlf. 20498676.

eller sende en mail til:

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.