title-box

Fødselsdepression

Efterfødselsreaktion-Fødselsdepression

Når man lige har født, er det meget almindeligt at humøret svinger. Denne tilstand skal gerne gå over, men hvis den i stedet udarter til en mere konstant følelse af uoverkommelighed og tristhed, kan det være en depression der er under opstart.
En fødselsdepression strækker sig typisk fra tre til seks måneder og kan variere i styrke undervejs.

5 - 10 % af alle kvinder føler tristhed efter en fødsel. Har du en fødselsdepression påvirker det også dit barn. Måske er dit barn uroligt og vil ikke sove eller spise. Det kan også være passivt og have opgivet at få kontakt med dig.

Depressionens kendetegn
En fødselsdepression er kendetegnet ved de samme symptomer som en almindelig depression; du føler dig trist og uendelig træt.

  • Du oplever at dit humør er meget svingende. 
  • Du kan have tanker om at skade dit barn, hvilket måske gør dig bange. Bange for dig selv og bange for at være alene med barnet. 
  • Du kan også være meget optaget af smertefulde erindringer fra din egen barndom. Konflikter du har haft med dine egne forældre. 
  • Alle disse tanker kan give dig søvnproblemer og giver en dårlig stemning. 
  • Du sidder med en følelse af at være forladt.

Symptomerne forsvinder igen, når depressionen er behandlet.

Hvis du tror, du har en fødselsdepression kan du tale med egen læge eller sundhedsplejersken om det.

Min behandling
Behandlingen er individuelle samtaler. At få et barn er for de fleste en meget vigtig begivenhed. Mange følelser og tanker bliver berørt. Gennem samtalerne får du mulighed for at bearbejde de nye tanker og følelser.
Det er vigtigt, at din partner er parat til at være en del af behandlingen. Sideløbende med samtalerne skal der arbejdes med dit barn, så det ikke opfatter sig selv som skyldig og ansvarlig for dine følelser. 

Fædres fødselsdepression
Inden for de sidste år er det blevet tydeligt at også fædre kan blive ramt af fødselsdepression, det kan være noget tabubelagt for mænd at erkende denne tilstand, men på samme måde som for den nybagte mor er det vigtigt for faren at tage imod behandling i denne situation, både for egen skyld, men også for at barnet kan opbygge tæt og varm relation til begge sine forældre.

Dybe og inderste følelser
Det, at blive forældre, aktiverer vores dybeste og inderste følelser og oplevelser af at være i kærlig relation til andre mennesker. Hvis der er kommet forstyrrelser i denne del af vores indre liv, bliver de kraftigt aktiveret af det lille nyfødte barn, der med sin adfærd kræver og er afhængig af vores kærlighed og omsorg også når vi er trætte og udkørte.

Se i øvrigt behandling af almen depression.

Sammen finder vi vej, så det at blive forældre bliver en af de mest givende perioder i dit liv, når vi taler om livskvalitet.